HALOtransfer airport transport

Contact

tel.: +421 915 508 666
e-mail: info@halotransfer.sk

 

Opening hours

Mon - Thur 800 - 1530
Fri 800 – 1200
Sat, Sun closed

 

Where we are based

HALOtransfer, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov

Billing information

HALOtransfer, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov

IČO: 55624642
DIČ: 2122041042

HALOtransfer, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č.46306/P, oddiel s.r.o.

Bank connection for payments in EUR

Bank: Tatra banka a.s.
IBAN: SK 31 1100 0000 0029 4415 5295
SWIFT kód /BIC/: TATRSKBX

Navigate Contact us